Ожиріння у дітей, рекомендації лікарів

Ожиріння у дітей, рекомендації лікарів

Ожиріння - це хронічне, поширене в популяції захворювання, що становить загрозу здоров'ю і впливає на соціальне життя людини в умовах відсутності терапії. Незважаючи на всі складнощі, при належному лікуванні віддалений прогноз досить сприятливий. Це клінічне керівництво Американської академії педіатрії (AAP) спрямоване на інформування лікарів про стандарти надання медичної допомоги при обстеженні та лікуванні дітей з надмірною вагою, ожирінням і супутніми захворюваннями старше 2 років.
Нижче наведено переклад основних рекомендацій.

Діагностика та обстеження

Оцінка маса тіла та індексу маси тіла (ІМТ) є першим етапом скринінгу.
Результати, отримані під час вимірювання ІМТ, дають змогу лікарю запідозрити ожиріння вже на початковому етапі і приступити до більш ретельного збору анамнезу та огляду дитини.
Огляд і обстеження дитини не повинні обмежуватися інформацією про харчування, фізичну активність і спосіб життя пацієнта, в обов'язковому порядку необхідно оцінювати стан здоров'я дитини, наявність супутніх захворювань, факторів ризику ожиріння, а також можливості сім'ї.
Своєчасна і комплексна оцінка стану здоров'я дитини відіграє важливу роль у складанні індивідуального плану лікування.

Рекомендації:

 Слід проводити оцінку факторів ризику в кожного підлітка з надмірною вагою або ожирінням в індивідуальному порядку з метою вибору найбільш відповідного методу лікування:

Рекомендовано вимірювати антропометричні показники:

маса тіла, зріст, окружність талії, розрахунок ІМТ із
використанням вікових і статевих діаграм у дітей у
віком від 2 до 18 років не рідше одного разу на рік.

Дітей віком від 2 до 18 років із надмірною масою тіла або
ожирінням слід обстежити на наявність коморбідних
захворювань.

Діагностика супутніх захворювань

У дітей і підлітків з ожирінням зростає ризик розвитку супутніх захворювань, розвитку ожиріння в дорослому віці, а також ризик передчасної смерті. Ризик розвитку супутніх захворювань збільшується з віком і ступенем ожиріння, а також залежить від різних соціальних, екологічних і генетичних чинників. За даними досліджень одночасне лікування ожиріння та супутніх захворювань сприяють як зниженню ваги, так і запобіганню подальшого набору ваги та метаболічних ускладнень.
У клінічних рекомендаціях подано дані щодо діагностики найпоширеніших супутніх захворювань поширених супутніх захворювань (дисліпідемія, цукровий діабет 2 типу (ЦД 2), неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) і артеріальна гіпертензія), а також дані про необхідність діагностики таких захворювань як обструктивне апное сну (ОАС), синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), депресія,
епіфізеоліз голівки стегнової кістки, ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія (ІВГ).

Рекомендації:

 для оцінки ОАС у дітей і підлітків з ожирінням необхідний анамнез сну, включаючи симптоми хропіння, денної сонливості, нічного енурезу, ранкових головного болю і неуважності, за наявності хоча б одного з перерахованих вище симптомів необхідна полісомногорафія 
 для оцінки ризиків розвитку СПКЯ серед дівчаток-підлітків з ожирінням рекомендовано провести аналіз наявності порушень менструального циклу та ознак гіперандрогенії (гірсутизм, акне)
 спостереження за симптомами депресії та щорічне анкетування підлітків віком старше 12 років
 повний огляд та оцінка стану опорно-рухової системи (хода, внутрішня ротація стегна) у межах загального огляду в дітей з ожирінням
 у разі підозри на епіфізеоліз голівки стегнової кістки рекомендовано негайне і повне обмеження активності з подальшим зверненням до ортопеда до ортопеда
 у разі збільшення частоти головного болю рекомендовано високу настороженість за ІВГ

Лікування

Підхід до лікування ожиріння у дітей і підлітків має бути комплексним і включати в себе корекцію харчування, фізичну активність, психотерапію, фармакотерапію, а в деяких випадках і баріатричну операцію. Крім модифікації способу життя підліткам у віці 12 років і старше на додаток до способу життя може бути запропонована фармакотерапія*. А пацієнтам віком 13 років і старше з морбідним ожирінням може бути рекомендована консультація баріатричного хірурга.


*FDA схвалило агоніст рецепторів ГПП-1 (Семаглутид) 2,4 мг/тиждень для підлітків віком 12 років і старше. Рішення FDA ґрунтується на результатах програми клінічних випробувань (STEP), де безпеку та ефективність препарату оцінювали у більш ніж 4500 дорослих із надмірною вагою або ожирінням. У педіатричній популяції ефективність препарату оцінено в 68-тижневому, подвійному сліпому, рандомізованому, плацебо-контрольованому, багатоцентровому дослідженні, що включило 201 пацієнта віком 12 років і старше з ІМТ, що відповідає 95-му процентилю. Використання семаглутиду призвело до статистично значущого зниження ІМТ порівняно з групою плацебо.

Напишіть нам

Будемо раді почувати ваші думки з приводу даної публікації